Ubezpieczenie domu w trakcie budowy

Posted on

Wielu Polaków decyduje się na budowę domu. Decyzja ta – podejmowana na całe życie wiąże się z wieloma wydatkami i ryzykami. Podejmując decyzję o rozpoczęciu budowy własnego domu należy poprzedzić rozeznaniem się na rynku co do ubezpieczenia domu w trakcie budowy.

Dom w budowie – co to oznacza dla zakładów ubezpieczeń?

Ponieważ definicje w TU mają ogromne znaczenie warto zwrócić uwagę przy wyborze polisy co dla danego TU oznacza termin: „dom w budowie”. Ile bowiem ubezpieczycieli – tyle definicji.

Czy można ubezpieczyć pozostałe obiekty obok domu?

Ubezpieczyciele rozróżniają budynek mieszkalny w budowie od budynku gospodarczego w budowie. Ten drugi traktowany jest jako budowla, która ma inne przeznaczenie niż mieszkanie w niej.

Co chcesz ubezpieczyć?

Wcale nie musisz płacić wysokiej składki za polisę. Przed podjęciem decyzji zastanów się dokładnie co potrzebujesz ubezpieczyć,, nie warto bowiem „płacić za wszystko”. Dopytaj eksperta. To on powinien pomóc Ci w dopasowaniu oferty do twoich potrzeb. Pamiętaj, że podstawową ochroną ubezpieczeniową są objęte szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie domu w trakcie budowy jest dobrowolne

W związku z tym zakłady ubezpieczeń mają bardzo dużo swobody jeśli chodzi o ustalanie warunków ubezpieczeń.

Wiesz czego szukasz?

Jeśli teren, na którym stawiasz swój dom, ze względu na swoje położenie jest narażony na pewne ryzyka (np. jest blisko rzeki, co grozi uszkodzeniem w wyniku powodzi lub podtopienia) to szukaj takiego ubezpieczenia, które w swoim podstawowym zakresie będzie chroniło Twoje mienie przed tymi zdarzeniami. Pamiętaj, że ubezpieczyciele często nie chcą w ogóle obejmować ochroną nieruchomości położonych na terenach podwyższonego zagrożenia lub naliczają wyższe składki.

Wyłączenia odpowiedzialności – lista może być długa

Koniecznie czytaj OWU. Tam znajduje się lista, która dotyczy wyłączeń spod ochrony ubezpieczyciela. Dla przykładu w OWU ERGO Hestii czytamy: „ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności”.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz